[ Részletes keresés ]   magyar   english  
  AUKCIÓK 
Felhasználói Feltételek

Az oldal használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a www.stampolgar.com weboldal Általános Felhasználási Feltételeit. A www.stampolgar.com oldal üzemeltetője és tulajdonosa a Carvel Bt. Az aukciós oldal filatélia és antikvitás adás-vételére ad lehetőséget, és teremt piacteret azok értékesítésére. _______________________________________________________________________________

1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI STÁTUSZ

1/1 A www.stampolgar.com szolgáltatásait bármely jog-, és cselekvőképes személy igénybe veheti regisztráció után, és így teljes jogú Felhasználóvá válik.

1/2 Regisztráció során a Felhasználó köteles a rá vonatkozó valós adatokat megadni, illetve amennyiben változás áll be adataiban, azt a www.stampolgar.com oldalon is feltüntetni. Postafiókkal történő regisztráció semmilyen esetben sem engedélyezett.

1/3 A www.stampolgar.com oldal ellenőrizheti az adatok valódiságát, valamint egyes esetekben, biztonsági szempontból, azonosítás céljából további adatokat kérhet a Felhasználótól. Az ellenőrzés történhet e-mailen, telefonon, faxon és postai úton, ajánlott tértivevényes levél formájában.

1/4 A www.stampolgar.com aukciós oldal fenntartja magának a jogot, hogy egyes szolgáltatásait bármely leendő, vagy meglévő felhasználójától megtagadja, vagy az oldalhoz való hozzáférést teljes mértékben korlátozza, akár előzetes tájékoztatás nélkül is.

1/5 A www.stampolgar.com oldal továbbá fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze azon eladói státusszal rendelkező felhasználók oldal szolgáltatásaihoz való hozzáférését, akik legalább 90 napig nem jelentkeztek be a www.stampolgar.com weboldal felhasználói felületére. Ezen felhasználók erről figyelmeztetést kapnak, és egy megerősítő e-mailben kérhetik a felhasználói státuszuk visszaállítását.

1/6 A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben további regisztrációk köthetők az általa használt rendszerhez, a felhasználónevének felfüggesztése maga után vonhatja további regisztrációjának korlátozását is.

1/7Lejárt számlatartozás miatti korlátozás feloldása csak akkor történhet meg, ha a felhasználónak, beleértve a személyéhez köthető további felhasználóneveket, további fizetési kötetezettsége nincs a www.stampolgar.com aukciós weboldal felé, független attól, hogy annak befizetési határideje lejárt vagy sem.

___________________________________________________________________________

2. AZ OLDAL TARTALMA

2/1A Felhasználó által elérhetővé tett tartalomért, illetve a tartalomhoz köthetően felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó felelős. A Felhasználónak tilos feltöltenie és közzétennie olyan terméket, amely a www.stampolgar.com Általános Felhasználási Feltételeiben felsorolt tiltott termékek kategóriájába tartozik.
A Felhasználó által feltöltött, és elérhetővé tett tartalmat a www.stampolgar.com jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

2/2 A www.stampolgar.com weboldal fenntartja magának a jogot, hogy az oldal profiljába nem illő termékeket, vagy a nem megfelelő mennyiségű és minőségű képeket, valamint hiányos termékleírással feltöltött termékeket törölheti, akár figyelmeztetés nélkül is.

2/3 A feltöltött termékképek minden esetben az eladó termékről kell, hogy készüljenek. Katalógusból, prospektusból és egyéb nyomtatott anyagból fényképezett, másolt vagy szkennelt képek feltöltése nem engedélyezett. Továbbá nem megengedett azon termékképek feltöltése, amelyek figyelemfelkeltés céljából az oldal designjába nem illő, rikító, az oldalt zavaró élénk színekkel kerültek módosításra.

2/4 A www.stampolgar.com oldal a termékek feltöltése tételenként vagy jól elkülöníthető és értelmezhető termékcsoportonként történik.

2/5Amennyiben a Felhasználó által feltöltött, vagy elérhetővé tett tartalommal, tétellel kapcsolatban hatóság, bíróság vagy harmadik fél igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó ez esetben magára vállalja az igény, és eljárás révén felmerülő valamennyi költséget és a kár megtérítését.
Amennyiben a www.stampolgar.com oldalán a Felhasználó által feltöltött, és elérhetővé tett tartalom, tétel jogsértő, abban az esetben a tételt a www.stampolgar.com oldal eltávolíthatja, ha erre a jogosult féltől kielégítő értesítést kap.

2/6 A Felhasználó a termék feltöltése során köteles feltüntetni a termék pontos, valóságnak megfelelő adatait, paramétereit, és tulajdonságait. Alapvető információk megadása kötelező. Pl.: különösképpen a termék állapotára, korára, minőségére vonatkozó információk.

2/7 A www.stampolgar.com aukciós weboldalon TILOS a telefonszám, e-mail cím, illetve a más hirdetési oldalakra, aukciós portálokra mutató link beillesztése.!

2/8 A Felhasználó elismeri, hogy az általa feltöltött adatokat a www.stampolgar.com oldal felhasználhatja bemutató, reklám, marketing és ismeretterjesztő anyagokhoz.

2/9 A www.stampolgar.com weboldalt, és annak tartalmát részben vagy egészben másolni, esetleg felhasználni TILOS.!

2/10Az emberi méltóságot sértő, lealacsonyító, megalázó, bántó és obszcén kifejezéseket tartalmazó üzenetek írása tilos, ezek törlésre kerülnek, az üzenetet küldő Felhasználó figyelmeztetésben részesül és kizárásra kerülhet a www.stampolgar.com aukciós oldalról.

2/11A www.stampolgar.com internetes aukciós piacterére TILOS az alábbi kategóriákba tartozó termékek feltöltése:

1. lopott, egyéb bűncselekmény útján megszerzett termék

2. hamis termék

3. harmadik fél jogait sértő termék, beleértve a szerzői jogvédelem alatt álló terméket, illetve annak másolt példányát

4. mindennemű olyan termék, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre ad okot, illetve amely nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktust eredményez, személyt vagy személyeket rágalmaz, és személyiségi jogokat sért

Egyéb feltételek konkrét kategóriába tartozó termékekre vonatkozóan:

Önkényuralmi jelképek
Az eladó kijelenti, hogy a tétel-ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem eseményeiről szóló tájékoztatás céljából került feltöltésre.

___________________________________________________________

3. DÍJAZÁS

3/1 Díjköteles szolgáltatások

Az alábbi oldalon tájékozódhat a díjköteles szolgáltatásokról és azok árairól:
Díjtáblázat megtekintése

3/1/1 Az igénybe vett díjköteles szolgáltatásokat az értékesítés sikerességétől függetlenül meg kell fizetni, továbbá akkor is, ha a felhasználó terméket töröl.

3/1/2 Valamennyi termék eladásából számított jutalék sikeres tranzakció esetén kerül felszámolásra, abból az összegből, amely a rendszerben eladási árként szerepel. Ezt az árat nem befolyásolja az üzenetben vagy az ajánlathoz mellékelt megjegyzésben történő egyeztetés. Sikertelennek az a tranzakció számít, amelyet az eladó az értékelés során annak minősít, ugyanakkor a www.stampolgar.com oldal indokolt esetben felülbírálhatja ezt a minősítést. Értékelés hiányában a www.stampolgar.com 14 nap után automatikusan sikeresnek minősíti az adásvételt.

3/1/3Bárminemű díjköteles szolgáltatás, különös tekintettel a jutalék kijátszására utaló tevékenység részleges, vagy azonnali felfüggesztést von maga után.

3/1/4 A díjköteles szolgáltatások használata a Carvel Bt.-vel kötött szerződésnek minősül, amely a kért szolgáltatás megjelenésével tekinthető érvényesnek és hatályosnak.

3/1/5 A Carvel Bt. nyílvántartást vezet az igénybe vett díjköteles szolgáltatásokról, melyről díjbekérőt állít ki, erről a felhasználó automatikus e-mail értesítőt kap. A díjbekérő kiállításának gyakoriságától, idejétől a www.stampolgar.com oldal indokolt esetben eltérhet (pl.: nem ellenőrzött felhasználó esetén).
A Carvel Bt. nem állít ki papíralapú számlát, a befizetett összeg jóváírását követően a rendszer automatikusan elektronikus számlát állít ki, amely a Felhasználó számára kialakított felhasználói felületen érhető el.

3/1/6 A fizetési határidő a díjbekérő kibocsátását követő 8. naptári nap, a határidőre nem teljesített fizetés esetén a felhasználó fizetési felszólítást kap e-mail formájában.
A fizetési felszólítás kiküldését követő 3. naptól a felhasználót egy figyelmeztető ablak emlékezteti a fizetésre.
A díjbekérő kibocsátásától számított 14. napon a felhasználó felfüggesztésre kerül, vagyis az oldal egyes szolgáltatásait korlátozva veheti igénybe addig, amíg a tartozás nem kerül rendezésre.
A nem fizető felhasználók esetén a www.stampolgar.com oldal fizetési meghagyást kérhet, vagy követelésbehajtó partnerének adhatja át a kötelezettségek behajtását.

3/1/7 A www.stampolgar.com weboldal fenntartja magának a jogot a díjköteles szolgáltatások, és azok árainak változtatására, az esetleges változtatás nem visszamenőleges hatályú.

3/1/8 Amennyiben a számla kiegyenlítése banki készpénzbefizetéssel, vagy postai csekkel történik a Carvel Bt. különeljárási díjat számolhat fel a felhasználó számára 500 Ft értékben.

3/1/9 A felhasználók elismerik, hogy a jutalék a rendszerben eladási árként szereplő összegből kerül felszámításra. Az eladási ár utólagos módosítására nincs lehetőség.

__________________________________________________________

4. ELADÁS ÉS VÁSÁRLÁS

4/1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.stampolgar.com aukciós oldal csupán a termékek megjelenítéséért felelős, vagyis a tranzakciók lebonyolításában nem vesz részt.

4/2 A Felhasználó továbbá elfogadja, hogy a www.stampolgar.com oldal által nyújtott szolgáltatások esetleges ideiglenes szüneteltetéséből, vagy meghibásodásából eredő károkért nem tehető felelőssé.

4/3 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy tranzakció során a www.stampolgar.com a regisztráció során megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, valamint telefonszámot e-mail értesítő formájában közli a tranzakcióban résztvevő másik Felhasználóval a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében.

4/4 A Carvel Bt. az oldalon található adatok hitelességéért, pontosságáért és valódiságáért nem vonható felelősségre és nem vállal kötelezettséget ezen adatok ellenőrzéséért, így a www.stampolgar.com (és szerkesztői, valamint alkalmazottjai) nem kötelezhető a Felhasználók között felmerülő vitás, problémás esetek, illetve panasztételek során történő eljárásra, továbbá a Carvel Bt. nem avatkozik bele a Felhasználók közötti tranzakciókba, esetleges jogvitákba.

4/5 Mindennemű, a szolgáltató ellen irányuló perre a szolgáltató székhelye szerinti helyi bíróság az illetékes.

4/6 A Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a www.stampolgar.com weboldal nem tehető felelőssé a Felhasználók cselekedeteiért.

4/7 A termék feltöltésével az eladó eladásra kínálja a termékét.

Amennyiben ajánlatokat vár (ezt az alkuopció bejelölésével jelzi) abban az esetben felhívást intéz a potenciális vevőkhöz, hogy a meghirdetett árura tegyenek ajánlatot (ajánlattételi felhívás).

Amennyiben az eladásra kínált termékét megvásárolták,akkor a www.stampolgar.com oldal ÁFF és a PTK 211. § szerint az eladó köteles a felkínált terméket átadni a vevőnek, és vevő azt megvásárolni.

A termék megvásárlásával, vagy az ajánlat elfogadásával a szerződés az ajánlatban foglalt tartalommal jön létre. A vevő köteles megfizetni a vételárat, az eladó pedig köteles átadni a megvett terméket. A teljesítés szabályaiban a felek szabadon állapodnak meg.Mivel az ügylet távollévő felek között jön létre, a www.stampolgar.com aukciós oldal üzletszabályzata NEM rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a felek milyen módon kötelesek teljesíteni a szerződést.
Az eladó az ajánlattételi felhívásban meghatározza a fizetés (átutalás, postai utánvét, stb.) illetve az áru célba juttatásának módját (posta, futárszolgálat, személyes kiszállítás vagy személyes átvételi kötelezettség a vevő részéről). Ilyenkor a szerződés tartalmát illetően az eladó ajánlattételi felhívásában foglaltak irányadóak. Ha az ajánlat nem rendelkezik a szerződés teljesítésének módjáról, úgy a teljesítésre vonatkozóan a Ptk. szabályai irányadóak.

4/8 A tranzakció kizárólag a felek megegyezésével hiúsulhat meg. A www.stampolgar.com weboldal a sorozatosan meghiúsuló tranzakciókat előidéző Felhasználótól az oldal teljes szolgáltatását megtagadhatja.

___________________________________________________________________________________________

5. ÉRTÉKELÉSEK

5/1 A Felhasználók a tranzakciók lebonyolítása után értékelik egymást. Az értékelés pozitív, semleges és negatív lehet. 14 nap áll a felhasználók rendelkezésére, hogy a tranzakciót lebonyolítsák, illetve az értékelést megtegyék. A 15. napon a www.stampolgar.com weboldal automatikusan létrejöttnek tekinti az adásvételt.

5/2 Az emberi méltóságot sértő, lealacsonyító, megalázó, bántó és obszcén kifejezéseket tartalmazó értékelések adása tilos, ezek törlésre kerülnek, az értékelést adó Felhasználó figyelmeztetésben részesül, és kizárásra kerülhet a www.stampolgar.com aukciós oldalról.

5/3 A pozitív értékelések 80% alatti aránya automatikus kizárást von maga után a www.stampolgar.com aukciós oldalról.

___________________________________________________________________________

6. MÓDOSÍTÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK

6/1 A www.stampolgar.com oldal fenntartja a jogot az Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításokról a www.stampolgar.com aukciós portál előzetes értesítést küld a regisztrált felhasználóknak, mely csupán akkor érvényes a felhasználóra nézve, ha az elfogadásra kerül.